Nagyon szeretem belecsempészni az ovis foglalkozásokba is a számokkal, matematikai nyelvvel kapcsolatos feladatokat. A matematikai gondolkodás megalapozása a 2-7 életévre esik.

Az óvodás gyermekek ideális esetben érdeklődnek a környezetükben lévő tárgyak számossága, mennyiségi változásai iránt. Szeretnek játszani a számnevekkel, életkorokkal. Vannak matematikai élményeik, felismernek dolgok közötti különbségeket, azonosságokat.

A számlálás szorosan összefügg a mozgás és a beszéd fejlődésével. Gondoljunk csak bele, a gyerekek úgy tudnak megszámolni valamit, ha számláláskor az ujjuk akkor érinti meg a megszámolni kívánt tárgyat, amikor kimondják a számot.

Mozgásfejlesztés során ezért is nagyon fontos terület a beszéd-mozgás összerendezését célzó feladatok. A mozgás összerendezettségének a hiánya, az éretlen figyelem nehezíti a számlálás, a ciklikus gondolkodás kialakulását (is).

Akinél kimarad, hogy azonosságokat, lényeges jegyeket észrevegyen, aki nem használja a számneveket rutinszerűen, ügyetlen a tárgyszámlálásban, vagy kéz és ceruzahasználatban, annál a kisgyermeknél nem csak a vizuális és képzetalkotó, hanem a motoros képességek fejlesztése is indokolt lehet.

A fenti képen látható kisfiú egyébként szereti a számok világát. Ezt a játékot is magának választotta pihenőjáték gyanánt. Érdeklődése jó alap ahhoz, hogy beszéd mozgás összerendezettségét, a finommotorika fejlesztését számolásos feladatokkal kössük össze.

A matematikai nehézség nagyon összetett probléma. Az óvodában még nem az tűnik fel a gyermekkel kapcsolatban, hogy nehézségei vannak a számok világával, ilyenkor a környezet még nem feltétlenül azonosítja a tüneteket.

Pedig az óvodában elkezdett prevenció hatékonyabb, gyorsabb, sikeresebb. Ha későn, felső tagozatban veszi észre a környezet a tüneteket, már kissé késve indul a célzott diszkalkulia terápia. Sokkal hosszabb időre van szükség a rosszul rögzült, hibás számképzetek korrigálására.

Mik a korai iskolai jelzések, ami mellett nem szabad elmenni?

A matematikai problémák a 3-4 osztályban szoktak egyértelműen nyilvánvalóvá válni a környezet számára is. Ekkorra a gyermek már maga is érzi a gyengeségét, feltehetően nyomasztja is. Diszkalkulia terápiával még ekkor sem vagyunk elkésve, de fájó szívvel gondol az ember arra, hogy az időben kezdett terápia mennyi szenvedéstől szabadította volna meg a gyermeket, a családot.

Mi az, amit a szülő észrevesz iskolás gyermekénél?

– majdnem mindig hibás a feladatmegoldás

– sok idő telik a leckeírással

– nagy fokú kedvtelenség, vagy teljes hárítás tapasztalható

(dührohamok, vagy más agresszív megnyilvánulások kísérik a feladatok elvégzését / rezignált kivonulás, közönyösség, passzivitás)

Mi az, amit amit az iskola jelez?

– még sokat kell gyakorolnia

– csak segédeszközzel tud számolni

– gyakran igényli a pedagógus segítségét

Mi az, amit a gyermek észlel?

– ő sincs megelégedve a matematikai teljesítményével

– általában felismeri a korlátait

– kezdetben megpróbál nem foglalkozni vele és olyan területeket keres, amiben sikeresnek érzi magát – a lemaradása ezért növekszik!

– Végül dühös és agresszív lesz, vagy pont ellenkezőleg: rezignált, kiábrándult, aki kivonul az út megalázó helyzetből

Ha a fenti felhívó jelek olvasása során megszólalt bennünk a riasztó, ne habozzunk célzott segítséget kérni, mert a súlyos matematikai problémák nem oldódnak meg maguktól. Sajnos soha. Ha harmadikos, negyedikes, vagy annál idősebb gyermekük csak segédeszközzel tud számolni, ezt feltehetően szégyelli, igyekszik titkolni környezete elöl. Nem az a baj, hogy segédeszközzel számol, hanem az, hogy nehézséget jelent neki a matek.

Időben elkezdett, célzott terápiával megelőzhető problémák a kialakulása. Későbbi kezdéssel is csökkenthetőek a tünetek, javítható a matematikai teljesítmény!

A cikk megírásában segítségemre voltak Szabó Ottilia (Dyscalculine módszer kidolgozója) gondolatai a diszkalulia terápiáról, valamint Karin Elke Krüll a diszkalkuliás gyermekekről szóló könyve, amit minden érintettnek jó szívvel ajánlok.