Ez a bejegyzés A.Jean Ayres “A szenzoros integráció és a gyermek” c. művéből született. Olyan laikus érdeklődők számára ollóztam össze, akik szeretnék érteni, miért megkerülhetetlen fogalom a fejlődés során a “szenzoros integráció”, “rész-egész érzékelése”, milyen összefüggés van a korai mozgás és a viselkedés / tanulás között.

Kép forrása: www. kisdtherapyassociation.com

A szenzoros integráció az érzékelések hasznos rendezése. Érzékszerveink informálnak minket testünk fizikai állapotáról és környezetünkről. Az érzékelés úgy fut az agyunkba, mint a patak a tóba. Minden pillanatban megszámlálhatatlan egységnyi információ jut agyunkba nem csak a szemünkből és a fülünkből, de a testünk minden részéből.

Ha valaki normális mozog, tanul és viselkedik, akkor az agynak rendszereznie kell ezeket az érzékeléseket. Az agy lokalizálja, szétválogatja és rendezi az érzékeléseket valahogy úgy, mint a közlekedési rendőr az autókat. Mikor az érzékelések jól rendszerezett, vagy integrált módon folynak, az agy fel tudja őket használni arra, hogy tanulást produkáljon. Mikor az érzékelések folyása rendezetlen, akkor az élet olyan lehet, mint egy csúcsforgalmi autó.

Az érzékszervi feldolgozás legfontosabb fajtája a szenzoros integráció. Tudjuk, hogy az ennivaló táplálja a testünket, de ehhez előbb meg kell emésztenünk. Az érzékelést úgy tekinthetjük, mint az agy ételét, azt az energiát és tudást szolgálja, ami ahhoz kell, hogy az agy irányítani tudja a testet és a lelket.

Kép forrása: www. launchegypt.org

Részekből egészet csinálni

A szenzoros integráció összerendezi az egészet. Képzeljük el, hogy meghámozunk és megeszünk egy narancsot. A narancsot a szemünk, orrunk, szájunk, kezünk és ujjunk bőrével és izmaival érzékeljük. Honnan tudjuk, hogy egy narancsról van szó, nem különbözőről? Mitől dolgozik a tíz ujjunk és a két kezünk együtt?

A narancs, és az ujjainkból származó összes információ valahol az agyunkban összpontosul. Ez az integráció teszi képessé agyunkat arra, hogy a narancsot egyetlen egész egészként tapasztalja meg. Segítségével kezünket és ujjainkat összerendezetten tudjuk használni a narancs meghámozására.

A szenzoros integráció az anyaméhben kezdődik akkor, amikor a magzati agy érzékeli az anya testének mozgását. Ahhoz is hihetetlen mennyiségű szenzoros integráció kell, hogy a gyermek első életéve során mászni kezdjen és felálljon. A gyermekkori játékok nagymértékben elősegítik a szenzoros integrációt, hiszen a gyermek rendszerezi a testéből és a tömegvonzásból eredő érzékleteit azzal amit lát és azzal, amit hall.

Az olvasás a szemizmok és nyakizmok, a szemből és a belső fülből származó érzékletek nagyon komplex integrációját igényli.

A táncosok és tornászok nagyon jól tudják integrálni a testük és a tömegvonzás keltette érzékleteket, így a mozgásuk kecses.

A nyugodt és boldog emberek idegrendszeri integrációja általában jó.

A művészek és kézművesek elsődleges a szemük és a kezük mozgása által keltett érzékletek integrációja.

Az átlagember szenzoros integrációja átlagos színvonalú.

Kép forrása: www. raisingchildren.net.au

A gyenge szenzoros integráció

A szenzoros integráció nem vagy-vagy kérdés. Nem arról van szó, hogy szenzoros integrációnak vagy tökéletes, vagy semmilyen. Egyikünk sem rendezi tökéletesen az érzékleteket. Ha az agy rosszul integrálja az érzékleteket, akkor ez az élet sok dolgát megzavarja. Több erőfeszítésre és nehézségre lehet számítani, mint sikerre, megelégedettségre.

Néhány korai tünet:

Az iskoláskor előtt a gyenge szenzoros integrációs készséggel jellemezhető gyermek esetleg nem olyan ügyes a játékban, mint a többi. Mivel a szeméből, füléből, kezéből és testéből származó nem tudja integrálni, előfordulhat, hogy valamire, amit lát, vagy hall, nem tud adaptívan válaszolni. Azt vesszük észre, hogy figyelmét elkerülik a részletek, nem érti más gyerekek viselkedését, feladatmegoldását. Esetleg elkerüli azokat a játékokat, amelyeket kortársai nagyon szeretnek, manipulációs játékok túl nehezek számára. Az átlagosnál gyakrabban tör és balesetezik.

Kép forrása: www. urjchild.in

A beszédfejlődés meglassúbbodása gyakori probléma és korai jelzés arra, hogy valami nincs rendben. Van gyerek, aki nem tud rendesen figyelni, pedig jó a hallása; olyan, mintha a szavakat meghallaná, de azok valahogy elkeverednének az agyában. Más gyerekek tudják mit akarnak mondani, de nem tudják megformálni a szavakat.

Kép forrása: www. thesensoryspectrum.com

A kéz és a szem világos üzenetei nélkül a gyerek nem tud rendesen színezni, nem tudja jól kirakni az összerakó játékokat, nem tud pontosan vágni az ollóval, vagy szépen összeragasztani két szelet papírt. Az számára a feladat nehezebb és összezavaró. A felnőttek esetleg azt gondolják, hogy csak unja, pedig azért nem mutat érdeklődést, mert érzékletei és válaszai nem adnak számára jelentést és megelégedettséget.

Kép forrása: www. gracechildrenstherapy.com

Vannak gyerekek, akik nem tudják rendezni a bőrükből származó információkat. Dühösek lesznek és szoronganak ha megérintik őket vagy közel állnak hozzájuk.

Előfordulhat, hogy a fények vagy zajok idegesítik, irritálják a gyermeket. Ha figyelünk, észrevehetjük arcán a zavart.

Kép forrása: autismaearenesscentre.com

Az iskolában a gyermeknek sok apró dolgot kell csinálnia. Jó szenzoros integráció nélkül igen nehéz megtanulnia a cipőfűző bekötését, a ceruzafogást, azt, hogy ne törje ki a ceruza hegyét, hogy egyik feladatról át tudjon váltani a másikra. Tornaórán olyan gyerekekkel kell versenyeznie, akiknek sokkal jobb szenzomotoros készségei vannak.

Egy szobányi emberre kell figyelnie, pedig alig tud a tanáraira figyelni. Gyorsan kellene csinálnia a dolgokat, pedig csak lassan tudja. Lassan kellene csinálnia azt, amit könnyebb lenne egy hirtelen mozdulattal elvégeznie.

Kép forrása: www. parentingpod.com

A gyermek nem tud ezekről a problémákról beszélni és arra sem képes, hogy megértse, miről van szó. Ez a probléma a tudatosságon és kontrollálhatóságon túli agyi folyamatok során jelenik meg.

A szenzoros integráció zavara mindenkinek nagyon súlyos teher.

Az érzékelések és az adaptív válaszok segíthetik hozzá a gyermeket a fejlődéshez.

A többi hasonló témájú bejegyzéshez hasonlóan most is arra biztatlak Téged, hogy szakember nélkül ne vonj le elhamarkodott következtetést gyermeked szenzoros integrációs állapotával kapcsolatban. Ha kaptok bármilyen fejlesztést, már javában zajlik gyermeked szenzoros integrációjának megsegítése. Különösen igaz ez akkor, ha valamilyen jellegű mozgásterápiára jártok. A. Jean Ayres (a szerző) további gondolataival zárnám ezeket a sorokat:

Minden gyenge szenzoros integrációval bíró gyermek más és más tünetegyüttest mutat. Időnként a normál gyermek is mutat egy-két hasonló tünetet. A szülőknek csak akkor kell törődnie ezekkel a tünetekkel, ha a gyermek sokat és gyakran mutat belőlük. Ha felidézzük magunkban az összes felnőtt ismerősünket, rá fogunk jönni, hogy mindenkinek van valamelyest tanulási vagy alkalmazkodási problémája. Mindannyian elvagyunk tökéletes szenzoros integráció nélkül.