Olvasás /anyanyelvi készség fejlesztése

TUDJ MEG TÖBBET

Olvasás/anyanyelvi készség fejlesztése

Az olvasás,elsajátítása nem minden gyermek számára sétagalopp. Sajnos sok olyan gyermek van, akinek befektetett munkája ellenére is komoly nehézsége van ezen a területen.

Az olvasást, szövegértést  sok készség összjátéka segíti.

 Fontos, hogy a szemizmok megfelelően dolgozzanak, ne legyen probléma a betűről betűre való gyors és precíz, megfelelő irányú szemmozgás.

Fontos, hogy a gyermek az olvasott betűk sorrendjét könnyedén át tudja fordítani kimondott hangzósorokká. Ezt az a készségünk támogatja, ami összerendezi a látott-hallott információkat, majd értelmet kapcsol hozzá.

A megfelelő szókincs támogatja a gyermeket olvasás közben. Gondoljunk bele, mennyivel gyorsabban olvasunk és értelmezünk olyan szöveget, ami az anyanyelvünkön íródott, szemben az idegen nyelvű olvasmányokkal. Hasonló a helyzet azon gyerekeknél is, akiknek szegényes a szókincse. Hogyan értelmezhetnék olyan szöveget, amiben sok olyan szó található, amelyek jelentése számomra ismeretlen?

A több szóból álló összetételek, vagy az átvitt értelmű kifejezések további értelmezési problémákat okozhatnak a gyerekeknek. Számunkra talán egyértelmű, mit jelent, hogy valaki „átesik a ló túloldalára”, de diszlexiás gyermeknél előfordulhat, hogy szó szerint értelmezi, és nem érti, miért tenne valaki ilyet. Más következtetést von le a szövegből, mint aki azonnal kódolja a kifejezés értelmét.

A megfelelő szeriális készség segíti, hogy olvasás során ne keveredjenek a szótagok. A szerialitás a sorrendiséget jelenti. Olvasás (és írás) során is döntő jelentősége van a betűk, vagy a szótagok sorrendjének.

Az analizáló-szintetizáló készség segít abban, hogy a toldalékot a szóhoz tartozónak érzékeljük és ennek megfelelően olvassuk, kódoljuk az olvasott szó jelentését. Gondoljuk el, mennyire  mást jelent az, hogy „nyolchoz”, vagy „nyolcból”.

A figyelem segíti, hogy a lényegre koncentráljon (ne vonja el a figyelmét az osztálytársak hangja, az utcán szirénázó mentőautó), a munkamemória támogatja, hogy észben tartsa az olvasott szöveg tartalmát.

Végül, de nem utolsósorban nagyon fontos az olvasási motiváció. Minden gyereket érdekel valami. Olyan nincs, hogy ne lehetne olyan szöveget találni, amit gyermekünk (rövid terjedelemben) szívesen olvas. Ha sikerül megpiszkálni a belső motivációt, van esély arra, hogy lángra kap az olvasás iránti szenvedély. Márpedig az olvasó ember gondolkodó ember!

Szeretnék egy személyes történetet elmesélni. Diszlexiás gyerekekkel folytatott munka során mindig foglalkoztatott, hogyan tudnám felkelteni az olvasás iránti vágyat bennük.

Így került a kezembe egy olyan könyvsorozat, ami kezdő olvasóknak szól. Ezekben a könyvekben rövid szöveg van egy oldalon, ami ráadásul képpel is meg van támogatva. Mindig valamilyen érdekes képet látnak a gyerekek, amely alapján következtetni lehet a történet folytatására, de nem lehet kitalálni azt. Rövid történetek, tehát egy foglalkozáson gyakorlatilag ki tudunk olvasni egy könyvet.

Az egyik ilyen könyv különösen nagy sikert aratott a diszlexiás gyerekek körében. Írtam egy levelet az írónak és az illusztrátornak is, amelyben elmeséltem, mennyire szeretik a könyvet azok a gyerekek is, akiknek komoly problémát okoz az olvasás. Elmeséltem, hogy ezek a gyerekek örülnek annak, hogy van a könyvnek másik része, amit ők majd elolvashatnak (!).

Amellett, hogy mindketten nagyon meghatódtak, kiderült, hogy az illusztrátor maga is diszlexiával és diszgráfiával küzdött gyermekkorában. Nagyon örült, hogy a könyve hozzá hasonló gyermekeknek okoz örömteli pillanatokat.

Mikor ezt elmeséltem a gyerekeknek, nem akartak hinni nekem! Az volt a logikájuk, hogy egy híres ember, aki ilyen sokra vitte, hogy a rajzait gyerekek sokasága nézi, lehetetlen, hogy „ugyanolyan béna volt gyerekként”, mint ők.

Gondolat ébresztőnek írtam ezeket a sorokat.

Mi, akik könnyedén megtanultunk olvasni, el sem tudjuk képzelni, mi játszódik le azon gyerekek fejében, akiknek ezért küzdeni kell. Hová pozicionálják magukat, a jövőjüket? Logikus következtetés, ha butának tartják magukat, pedig ez sok esetben köszönőviszonyban sincs a valósággal.

A diszlexiás gyermekeknek olyan képességei is lehetnek, amelyekből később, a való életben akár előnyt is kovácsolhatnak! (Nem szorosan ide tartozik, de véleményem szerint ez az ADHD-ra is igaz.)

A blogban külön bejegyzés olvasható a diszlexia előnyeiről, érdemes elolvasni!