Diszkalkulia /számolási nehézség/ fejlesztés

TUDJ MEG TÖBBET

Diszkalkulia, vagyis a számolás zavara

Mi a dyscalculia (diszkalkulia)?

Előfordul, hogy egy jó intellektusú gyermeknek komoly nehézségei támadnak a számolás megtanulásával. A gyermek csak nagy nehézségek árán, rövid ideig tud a számokra figyelni. A matematikai kifejezések olyanok számára, mintha távoli, ismeretlen nyelven hallaná őket, a becslést igénylő feladatokban sötétben tapogatózik.
Megtévesztő lehet a környezet számára, hogy amíg a gyermek erősen koncentrál, képes megoldani a feladatot. Azt hihetjük, hogy „ha akarná, meg tudná csinálni az összeset, csak lusta hozzá”.
Biztosan akad ilyen gyermek is, a számolási nehézséggel küzdő gyermekek azonban nem lusták. Döbbenetes energiákat fektetnek abba, hogy úgy tudjanak teljesíteni, mint a társaik, de ez ezzel együtt sem mindig sikerül.Gyűjtögetik a kudarcélményeket, hisz a matematikai készségek az élet minden területét átszövik. Aki sokáig kudarcot él át, mindig másképp fog viselkedni.

 

Milyen tünetei vannak a diszkalkuliának?

 

A számolási nehézségekkel küzdő gyerekek teljesen másképp gondolkodnak. Nem látják a számokban a mennyiséget, nem idézi elő a mennyiség a számképet. Ha leírva látja, hogy 17, nehezen teszi bele ezt a számot egy képzeletbeli 20 alatti halmazba.

Nagyon nehezen alakul ki náluk számoláskor az a készség, hogy az utolsónak kimondott számjegy maga a mennyiség. Megszámolja az előtte elhelyezett 12 korongot, de mikor meghallja a „Hányat számoltál?” kérdést, nem tud rá válaszolni. Újra megszámolja őket.

Nehezen értelmezi azt, hogy egy mennyiség akkor állandó, ha nem növekszik, nem csökken. Gondoljunk csak bele, ez nem csak a matekdolgozatban okoz problémát, hanem a mindennapokban is. Mikor pénzt váltunk, nem változik annak mennyisége. Mikor cserélünk dolgokat, nem változik a mennyiség.

Sok hibája adódik a számfogalmi éretlenségből. 31 és a 78 közé ki tudja tenni a relációs jelet jól: 31<78. Viszont 27 és 53 közé már nem! Mi lehet ennek az oka? Azért van így, mert a 3 és az 1 is kisebb, mint a 7 és a 8! Ugyanez nem mondható el a 2,7 és az 5,3 esetében.

Helyi érték fogalmát sokáig kell gyakorolni. Százasra, tízesre való kerekítés sokáig nehézséget jelent.
Nehézségeik vannak a számszavak képzésével, a számok nyelvtanának megértésével. Nem mindegy, hogy „nyolcszor” veszünk valamit, vagy „nyolchoz” adunk valamit.

A számok, mint mentális egységek szoros kapcsolatot mutatnak az időhöz, térhez kapcsolódó információkkal, ráadásul a tér-idő-szám nagyjából azonos helyen aktiválódik az agyban. Ezért nagyon specifikus történet a számolási nehézség, amit súlyos esetben már diszkalkuliának hívunk. A probléma érinti a nyelvi, téri-vizuális készségeket, a motoros koordinációt, szenzoros integrációt, figyelmet, memóriát is.

Milyen eredmények várhatóak?

Minél korábban felismerik az óvodásnál, kisiskolásnál a veszélyeztetettséget, és megkezdik a preventív, képességfejlesztő terápiát – ami kiegészülhet nagy- és finom-mozgás-, valamint beszédfejlesztéssel- annál jobb eséllyel lehet a tüneteket megelőzni, vagy csökkenteni a problémát.

A diszkalkuliás, vagy súlyos számolási nehézséggel küzdő gyerekek matematikai teljesítményének javulásához sok kitartás szükséges.

Abban a számkörben érdemes megkezdeni a munkát, amiben már stabilan tud gondolkodni, összefüggéseket átlátni, műveleteket végezni.

A számokra vonatkozó önmagukban kódolt hangsorok, elszigetelt kis matematikai tudások, újszerű feladathelyzetnél történő rövidzárlatok, analógiás és elvont gondolkodás nehezítettsége miatt a foglalkozások során mozgással, tárgymozgatással, vizuális megsegítéssel érdemes a mennyiségi változásokat, matematikai összefüggések megértését támogatni.

A műveletvégzés alapja, hogy a gyermek tudja egyeztetni a mennyiséget és a számot, tisztában legyen a helyi érték rendszer szabályaival. Sok gyermeknek ehhez mankóra, pl. vizuális megsegítésre van szüksége.

Mi a Dyscalculine terápiás program lényege?

A Dyscalculine Program, a diszkalkulia, matematikai teljesítményzavar kezelésére szolgáló, kidolgozott lépésekből álló módszer- és két-, háromdimenziós eszköztárral.

A program arra épít, hogy élményekkel (dominánsan mozgásos és képpel történő támogatás révén), és egymással történő integrációjukkal elérhető a hibás matematikai, számolási strukturált minták korrigálása, és az új minta stabilizálása.

25 év kipróbált gyakorlatai és szakmai tapasztalata áll mögötte. A Dyscalculine Program lényege a folyamatos vizuális támogatás. Ehhez készültek a számkörbővítések lépéseit követő számolólapok, amelyek egyben tematikus lapok. Ezeket természetes számok esetében ötös, 10-es , 100-as, 1000-es, 10.000-es és milliós számkörökben, ill. az egész számok és racionális számok körében, több szinten és egyéni összeállításban is használjuk. A terápia folyamata kidolgozott.